UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY PRODUKTÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM FC SHAKHTAR


Shakhtar Trading (Donieck) sp. z o.o., która prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego (dalej - Sprzedawca), z jednej strony, a osoba zamawiająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego firmy (dalej - Kupujący), z drugiej strony, zawarły niniejszą Umowę w sprawie:

niniejsza Umowa jest ofertą publiczną i zawiera wszystkie istotne warunki dotyczące organizacji kupna-sprzedaży na odległość (tj. za pośrednictwem sklepu internetowego).

1. PRZEDMIOT UMOWY

1.1. Na mocy niniejszej Umowy Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Kupującemu produktów wybranych przez Kupującego w sklepie internetowym Shakhtar Trading sp. z o.o., a Kupujący zobowiązuje się zapłacić za produkty zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

1.2. Niniejsza Umowa reguluje kupno-sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego, w tym:
a) dobrowolny wybór przez Kupującego produktów w sklepie internetowym;
b) samodzielne złożenie zamówienia przez Kupującego w sklepie internetowym;
c) opłacenie przez Kupującego zamówienia złożonego w sklepie internetowym;
d) wykonanie i przekazanie zamówienia na własność Kupującego na zasadach określonych w niniejszej Umowie.

2. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

2.1. Kupujący samodzielnie składa zamówienie w sklepie internetowym.

2.2. Po przyjęciu zamówienia, kierownik sklepu internetowego kontaktuje się z Kupującym wszelkimi znanymi mu sposobami w celu potwierdzenia i ustalenia terminu i kosztu dostawy.

2.3. Sprzedawca wysyła na adres e-mail Kupującego wiadomość zawierającą informację, że zamówienie wpłynęło do bazy zamówień sklepu internetowego Shakhtar Trading sp. z o.o.:
- jeżeli Kupujący złożył zamówienie przed godziną 12:00, zamówienie zostanie realizowane w tym samym dniu;
- jeżeli Kupujący złożył zamówienie po godzinie 12:00, zamówienie zostanie zrealizowane następnego dnia. Wszystkie zamówienia realizowane są w dni robocze.

2.4. Korekta zamówienia

2.4.1. W przypadku braku jakiegokolwiek produktu kierownik kontaktuje się telefonicznie z Kupującym. Jeśli kierownik nie może skontaktować się z Kupującym (linia telefoniczna jest zajęta, numer telefonu jest błędny, brak połączenia itp.), kierownik wysyła Kupującemu wiadomość e-mail z ofertą wymiany produktu.

2.4.2. W trakcie realizacji zamówienia kierownik sklepu internetowego nie ma prawa dokonywać zmian na liście zamawianych produktów oraz zmieniać cenę bez uzgodnienia z Kupującym.

3. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA PRODUKTU

3.1. Na całkowity koszt zamówienia składa się koszt produktu w sklepie internetowym oraz koszt dostawy.

3.2. Koszt dostawy w sklepie internetowym nie jest zaznaczany. Cena zależy od aktualnych taryf organizacji dostarczającej towar.

3.3. Płatność i dostawa zamówionego towaru do Kupującego odbywa się zgodnie z Warunkami dostawy i płatności, w terminie trzech dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

3.4. Wszelkie pytania dotyczące kosztów i sposobu płatności za towar w sklepie internetowym Kupujący może zadać:
a) dzwoniąc pod numery: +38 050 367 1936 oraz +38 067 637 1936;
b) pisząc na adres e-mail [email protected];
c) kontaktując się z konsultantem online.

3.5. Dostawa na terenie Ukrainy jest realizowana przez firmy kurierskie „Nowa poczta” i „Ukrposhta”.

3.6. Termin dostawy

3.6.1. Na całkowity czas dostawy zamówionego produktu składa się czas realizacji zamówienia, czas realizacji zamówienia przez dostawcę oraz czas dostawy. Termin realizacji zamówienia wynosi dwa dni robocze. Termin dostawy przez wyspecjalizowaną organizację może wynosić od jednego do sześćdziesięciu dni i zależy od dostawcy oraz firmy transportowej.

3.6.2. Kupujący zobowiązuje się do odbioru produktu pod wskazanym w zamówieniu adresem w wyznaczonym terminie lub powierzenia przyjęcia zamówienia osobie zaufanej. Jeżeli zamówienie nie zostało przyjęte pod wskazanym adresem z powodu nieobecności Kupującego lub osoby upoważnionej, a także braku dokumentów (paszport, pełnomocnictwo), koszty transportu zostaną wliczone w koszt bieżącego lub kolejnego zamówienia.

3.7. Anulowanie zamówienia

3.7.1. Kupujący ma prawo do anulowania zamówienia w dowolnym momencie, w tym także wtedy, gdy towar został już dostarczony, jednak Kupujący jest zobowiązany do jak najszybszego poinformowania Sprzedawcy o anulowaniu zamówienia telefonicznie lub przez e-mail, co jest określone w punkcie 3.4. niniejszej Umowy.

3.7.2. Jeżeli Kupujący anuluje zamówienie po jego dostarczeniu, jest on zobowiązany do zapłaty kosztów dostawy Shakhtar Trading sp. z o.o.

3.7.3. Kupującemu, który dokonał przedpłaty za zamówienie, ale nie odebrał go w wyznaczonym terminie z własnej winy lub bezzasadnie odmówił przyjęcia zamówienia w trakcie jego dostawy do domu lub biura, zostanie zwrócona kwota, która stanowi koszt produktu z wyłączeniem kosztów dostawy.

3.7.4. Kupujący zgadza się z tym, że Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia od Kupującego, który niejednokrotnie (dwukrotnie lub więcej) anulował zamówienie w momencie dostawy, a także zmieniał treść zamówienia w trakcie dostawy i/lub po dokonaniu sprzedaży.

4. REKLAMACJA TOWARU

4.1. Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia produktu o nieodpowiedniej jakości (produkt jest uszkodzony, nie działa lub jest zepsuty, nie odpowiada towarowi przedstawionemu na witrynie) w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu, pod warunkiem, że produkt nie był używany, zachował swój wygląd, właściwości użytkowe, plomby, etykiety, a także posiada dokumenty wystawione wraz z towarem w momencie jego zakupu, z wyjątkiem towarów, które nie podlegają wymianie i reklamacji zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 19 marca, 1994 nr 172.

4.2. Towar można zwrócić kurierowi bezpośrednio w momencie dostawy.

5. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW

5.1. Shakhtar Trading sp. z o.o. stara się przedstawiać na stronie internetowej aktualne zdjęcia produktów, pełne informacje o produktach i kompletność. Jednocześnie uznaje, że mogą wystąpić odstępstwa od rzeczywistych charakterystyk prezentowanych na stronie, ponieważ producenci zastrzegają sobie prawo do zmiany tych charakterystyk bez uprzedniego powiadomienia Shakhtar Trading sp. z o.o. Kupujący ma prawo odmówić zakupu towaru w przypadku niezgodności.

6. GWARANCJE

6.1. Podczas dostawy produktów, dla których okresy gwarancji są określone w dokumentach regulacyjnych, Shakhtar Trading sp. z o.o. wręcza Kupującemu paszport techniczny lub inny dokument, który go zastępuje. Dokument ten jest oznaczony datą sprzedaży (dzień dostawy) oraz poświadczony pieczęcią i podpisem osoby upoważnionej przez Shakhtar Trading sp. z o.o.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1. Za nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy Kupujący i Sprzedawca ponoszą odpowiedzialność przewidzianą przez obowiązujące przepisy prawa.

7.2. W przypadku powstania sporu pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą oraz braku możliwości jego rozwiązania drogą porozumienia, spór zostaje przekazany do rozstrzygnięcia właściwemu sądowi.

7.3. Podając Sprzedawcy swój adres e-mail i numer telefonu, Kupujący wyraża zgodę na korzystanie z określonych środków komunikacji przez Sprzedawcę, jak również przez zaangażowane przez niego osoby trzecie w celu realizacji zobowiązań wobec Odwiedzających witrynę/Użytkowników/Kupujących, przesyłanie mailingów promocyjnych i informacyjnych, zawierających informacje o rabatach, przyszłych i aktualnych promocjach oraz innych działaniach Sprzedawcy, o przekazaniu zamówienia do dostawy, a także inne informacje bezpośrednio związane z realizacją przez Kupującego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

8. HARMONOGRAM PRACY

8.1. Godziny funkcjonowania sklepu internetowego:

pon. – pt.: od 9:00 do 18:00
sob., niedz.: dni wolne

9. WAŻNOŚĆ NINIEJSZEJ UMOWY

9.1. Niniejsza Umowa jest Umową Przystąpienia i wchodzi w życie z chwilą przystąpienia do niniejszej Umowy i akceptacji jej warunków przez Kupującego poprzez zaznaczenie pola „Zgadzam się z Umową” i obowiązuje do czasu spełnienia przez Kupującego i Shakhtar Trading sp. z o.o. swoich zobowiązań na mocy Umowy.